Alling kirke

Øverst på altertavlen, som er fra 1746, ses det hebraiske tetragram .