Antvorskov

Ved Antvorskov i den SØ del af Slagelse står en mindesten for Hans Tavsen.

Under mindeteksten på stenen står også Guds navn i form af tetragrammet.
Nederst på stenen er der hugget en trekant med et strålende hebraisk tetragram .