Astrup kirkeTavlen her er fra Astrup kirke ved Arden.

Den indeholder - foruden navnene på kirkens præster siden 1600-tallet - tetragrammet .
På nærbilledet ses tetragrammet meget tydeligt og omgivet af en strålekrans.