Bjergby kirke

Bjergby Kirke ved Hjørring er en af Danmarks ældste kirker.

Kirken er helt tilbage fra ca. år 1000.
Her er altertavlen i sin helhed.

Øverst på altertavlen står tetragrammet omgivet af en strålekrans som det ses i flere danske kirker.