Bjerreby Kirke

Ved Svendborg ligger Bjerreby.
På en pille øverst til venstre i kirkerummet er denne mindesten.
Teksten blev malet for præsten i Bjerrebysogn fra 1770-1803: G.J. Flor.

Her på forstørrelsen ses teksten tydeligt.

Navnet er her gengivet i den latinske form:

'Jehova'