Broholm Gods

Mellem Gudme og Oure på SØ Fyn ligger Broholm Gods. Det vides med sikkerhed at godset er helt tilbage fra 1326, men i begyndelsen af 1640'erne blev en større gennemgående renovering sat i værk, så godset fik det udseende vi kender i dag.

I hovedbygningens kaminstue hænger portrætter af godsets tidligere ejere familien Skeel.
På et af disse portrætter findes Guds navn.
Øverst i portrættet flyver to engle med en laurbærglorie over hovedet på den afbilledet Skeel.

Over glorien skinner tetragrammet ned gennem skyerne.
Godsets ejere fik deres portrætter lavet med et stik, så de kunne mangfoldiggøres. Her på dette eksempel af et kobberstik ses tetragrammet øverst.
Et 'stik' er en slag trykkeplade, derfor ses tetragrammet her spejlvendt.