Brovst Kirke


Brovst Kirke er fra år 1300.

Øverst på altertavlen, som er fra 1729, ses tetragrammet midt i 'solen'.