Egå Kirke

Kirkens skib og kor blev bygget i 1100-tallet i romansk stil af kampesten med tilhuggede kvadre i hjørnerne og omkring vinduer og døre. De oprindelige vinduer ses udvendig i korets mur i øst og nord. Kvindedøren i nord står som en niche indvendig.
Altertavlen er fra ca. år 1600. Det er en katekismustavle med bl.a. de ti bud, fadervor, trosbekendelsen, indstiftelsesordene og skriftsteder.

Øverst på altertavlen i midten af buen ses det hebraiske tetragram .
I altertavlens øverste del ses tetragrammet i på en rød baggrund
I venstre side af altertavlen ses tetragrammet på himmelen over Moses med tavlerne.


I altertavlens højre side er Jesu dåb afbilledet. Her ses tetragrammet på himmelen i skyen over Jesus.