Fruering kirke

Kirken har romansk skib og kor, kraftigt tårn og våbenhus fra sengotisk periode.

Altertavlen er en flot renæssancealtertavle med korinthiske søjler, vinger og topstykke.

Foroven på altertavlen findes tetragrammet .