Gavnø SlotGavnø Slot ligger syd for Næstved i nogle meget flotte omgivelser.

Maleriet her er fra slottet.
Man ser at Christian IV bar den elefantorden hvori tetragrammet stod.

Maleriets stand gør det vanskeligt at gengive detaljerne her.

Læg derfor mærke til den tegnede orden.