Gimlinge Kirke

I Gimlinge Kirke ved Dalmose er alterbordets forside prydet i tre fag med englehoveder øverst.

Alteret er fra ca. år 1600.
I det midterste af de tre fag er der en omrammet cirkel der indeholder tetragrammet.