Gjellerup

Den store granitkirke i Gjellerup ved Herning, grundlagt i 1140, udmærker sig ved at være den eneste præcist daterede middelalderkirke i Danmark.

Dermed indtager den en central position, når det gælder spørgsmålet om danske landsbykirkers alder.

'Solen' i altertavlens top bærer de hebraiske skrifttegn for Guds navn: .