Grønning kirke

Grønning kirke ligger ved Skive. Den ligger ensomt øst for Grønning på en sydvendt skråning. Kirken består af romansk apsis, kor og skib med 2 sengotiske tilføjelser - tårn mod vest og et stort våbenhus ved sydsiden.

Alterprydelsen er usædvanlig - en niche i skillevæggen mod apsis.
Heri ses over en brændende urne og over den en trekant med tetragrammet omgivet af en strålekrans.