Hals Kirke

Hals Kirke i Nordjylland er bygget i 1400 tallet.

Kirken altertavle er fra 1598 og er en fløjaltertavle med 3 motiver.

Venstre fløj forestiller Kristus som korsfæstet, det midterste Kristus i bøn og den højre fløj viser 'Kristi himmelfart'.
I øverste del af på altertavlen ses tetragrammet omgivet af skyer.