Hem Kirke

Hem Kirke ligger i nærheden af Skive og er tilbage fra det 12.århundrede.

I koret står den udskårne altertavle.Øverst på altertavlen er en bue hvorpå der sidder en kristusfigur.

I buen står Jehovas navn med de hebraiske bogstaver vi kender fra tetragrammet .