Holme Olstrup

Ved døbefonden i Holme Olstrup kirke hænger dette billedrelief.

Relieffet har fire malerier.

Maleriet øverst til venstre forestiller Jesus og Johannes døber ved floden.
Øverst i maleriet ses de hebraiske bogstaver for JHWH sammen med duen i skyen over Jesus.