Holmens Kirke

Midt i København ligger Holmens Kirke, sognekirke for Bremerholmen, Gammelholmen, Slotsholmen og for Søværnets og søens folk.

Kirken blev indviet d. 5. september 1619 af biskop Hans Resen.
Det velkendte hebraiske tetragam sidder over døren ved en af kirkens mange indgange.
På denne indmurede tavle er der indskriptioner og bibelcitater.

På denne tavle er et citat fra Salmernes Bog Kap. 4.