HørbyHørby kirke ligger ved
Tuse Næs.

Her i denne kirke er det altertavlen der er interessant.

Maleriet i altertavlen forestiller Jesu død.

Øverst på altertavlen i midten af trekanten ses det hebraiske tetragram , omgivet af en strålekrans.