Hornslet Kirke

Kirken er stærkt præget af at være Rosenkrantz'ernes kirke
- tilhørsforholdet til Rosenholm slot er vist tydeligt ved gravminderne m.v.
På Provsteepitafiet som er helt fra 1607 kan man i det øverste maleri i en lille oval se tetragrammet.