Hyllinge kirke

Hyllinge kirke ligger ved Næstved.

Maleriet på altertavlen er opdelt i 8 billeder der viser Jesu død og opstandelse.
Øverst på altertavlen i midten af en kuppel ses det hebraiske tetragram .

Altertavlen er lavet i 1688.