Idom kirke

Idom kirke ligger ved Holstebro.

Øverst på altertavlen i trekanten ses det hebraiske tetragram .
I altertavlens øverste del ses tetragrammet på en sort baggrund