Jegindø kirke

Jegindø kirke ligger syd for Mors, med tilkørsel over dæmningen fra Thyholm. Kirken er bygget i ca. 1556.
Her på altertavlen ses det hebraiske tetragram øverst i den midterste trekant. Maleriet nedenunder er et oliemaleri der er lavet af Hans Snedker som er fra omkring 1800 tallet.
tetragrammet som er i en lyskrans er malet på en rød baggrund.