Knudsker (Knudskirke)

Knudsker kirke ligger på Bornholm.

Knudsker kirkes altertavle har Guds navn påmalet.
Øverst på altertavlen i midten af trekanten ses det hebraiske tetragram , omgivet af skyer og engle der holder bannere med teksten: "Hellig, hellig, hellig".