Marie Magdalene Kirke

Marie Magdalene kirken ligger i Ryomgaard 16 km fra Hornslet.

Kirkens ældste dele er fra 1400-tallet
Altertavlens maleri viser Kristus med sine disciple ved hans sidste aftensmåltid.

Billedet er fra 1757.

Altertavlen er en typisk barokstil, med asymetriske dekorationer.
På altertavlens øverste del i midten af en guldramme, hvorpå der sidder en engel, ses tetragrammet .