Danmarks Nationalmuseum m.v.

Faner

På to af disse faner står Jehovas navn. IEHOVA dirige (Chr IV’s hjerte) meum, Jehova led Chr IV’s hjerte.

På den nederste ses tetragrammet i midten med teksten: ’Trøst mig Jehova i min nød.’

Elefantordenen

Elefantordenen har skiftet udseende flere gange.
Her er hvordan den så ud på Christian IV's tid. (værk om ordner fra 1704)
Som det ses havde ordenen tetragrammet.

På Gavnø slot (se dette) hænger et maleri af Christian IV, hvor han har ordnen om halsen.

Knædug

På denne knædug ses tetragrammet tydeligt.

Svensk Orden

Denne orden kunne man få tildelt af den svenske konge Carl IX.

Tetragrammet danner kernen og den har derfor fået navnet 'Jehovaordenen'

Medaljer

På alle disse medaljer er det hebraiske tetragram præget.

De fleste er fra Christian IV's eller Christian V's regeringsperioder.

Mønter

Nationalmuseet har en stor møntsamling og ikke mindst fra årene omkring 1600-1650.

Christian IV fik fremstillet de såkaldte hebræermønter i slutningen af sin regeringstid til delvis finansiering af sine krige.

Her er et udvalg af de mønter der bærer Jehovas navn.

På denne møntserie (som ses her til højre) står .

Teksten lyder:

IUSTUS JEHOVA IUDEX

JEHOVA ER EN RETFÆRDIG DOMMER.

Mønterne blev kaldt for 'Hebræere' på grund af tetragrammet.


De fleste af de viste eksempler er fra år 1644-46.


Mønternes værdier blev som følgende:

1 Mark
2 Mark
24 skilling
16 skilling
8 skilling
4 skilling
2 skilling
1 skilling
Blaffert