Nazarethkirke

Nazarethkirken ligger i Ryslinge og er fra 1866.

Disse blyindfattede vinduer er placeret ud for alteret.
240
Tetragrammet er i det højrevindue foroven, som ses alene her.