Nørup Kirke


I brochuren 'Nørup Kirke' omtales kirken og dens inventar.
Om altertavlen står der: “Øverst ses to engle, der bærer en klode i stråleglans med inskriptionen Jahve på hebraisk.”

Nørup kirke ved Vejle er fra omkring 1200.
Den flot udskårne altertavle er fra 1732. Stilen er akantudbarok.