Resenstad

Øverst på altertavlen i midten af trekanten ses det hebraiske tetragram .
Som det ses så ofte, er navnet skrevet i en sol med stråler.