Rosenholm Slot

Rosenholm slot blev bygget af rigskansler Jørgen Rosenkrantz. Det stod færdigt i 1570 og har tilhørt slægten lige siden. Den jyske slægt Rosenkrantz var i mange århundrede en af de rigeste og politisk mest magtfulde i Danmark. Rosenkrantz'erne var også tæt knyttet til kongen og mange havde plads i rigsrådet.
I dag er det den 18. generation af slægten Rosenkrantz, som administrerer slottet.

Slottets omgivelser og beliggenhed gør at det i dag bliver brugt som selskabsslot.
Dette motiv er at finde på et skab på Rosenholm Slot.

På maleriet ses to, der peger på tetragrammet, hvorunder der ses de græske bogstaver Alfa og Omega.

Skriftstedet der er citeret er fra Åbenbaringen 22:13

Jeg er Al'fa og Ome'ga, den første og den sidste, begyndelsen og enden.


- NW oversættelsen.