Rundetårn

På Købmagergade i København ligger det 34,8 m høje tårn.

Rundetårn blev fuldført i 1642.

Øverst på Rundetårns facade findes en forgyldt inskription, en rebus. Christian IV's egenhændige skitse til den opbevares i Rigsarkivet.
Rebussen kan tolkes på denne måde:

'Led IEHOVAH (), den rette lære og retfærdighed ind i hjertet på den kronede Kong Christian IV, 1642.'
På gamle tegninger af tårnet var det yndet at skrive de latinske ord for Ordsprogenes bog 18:10 under tegningen:
'Jehovas navn er et stærkt tårn, den retfærdige løber derind og beskyttes'.