Sct. Catharinæ kirke

Den oprindelige Sct. Catharinæ kirke er den nuværende kirkes tværskib.

Kirken er i tidens løb undergået talrige om- og tilbygninger.
Altertavlen er fra 1651-52. I midten af altertavlen ses det hebraiske tetragram omgivet af en strålekrans.