Sct Jacobi kirke

Her på prædikestolen i Sct Jacobi kirke er striftstedet fra Salme 113:3 gengivet på 11 forskellige sprog.

Den sjette gengivelse er på hebraisk og viser tetragrammet i teksten.

Byggeåret for prædikestolen, kan ikke helt nøjagtigt fastsættes, men er skønnet til år 13-1400.