Sct. Nikolai kirke i Vejle

Sct Nikolai kirke er den eneste bevarede bygning i Vejle fra Middelalderen. Kirken er fra 1200-tallet. I 1491 benævnes kirken første gang Sct. Nicolai. Indtil 1907 byens eneste sognekirke.

I gavlen af nordre kapel er indmuret 23 kranieskaller, et fænomen der ikke kendes andre steder i Danmark. Området omkring kirken var indtil 1826-27 byens kirkegård indhegnet af en mur.
Øverst på altertavlen ses tetragrammet i en trekant, der er omgivet af engle og skyer, hvorfra der udgår solstråler. Strålerne er malet gyldne.