Sønderho

Sønderhos nuværende kirke er fra 1782.
Inden da havde man en kirke på samme sted.
Men på grund af sandflugten ind i kirken, blev kirken i så ringe stand at man måtte rive den ned og bygge en helt ny.
Altertavlen er fra 1717, den var også i den gamle kirke, men man bevarede den til den nye kirke.
Her på maleriet fra alterets forside ses tetragrammet i øverste højre hjørne over skibets bagerste mast.