Svenstrup

Svenstup kirke ligger ved Hobro.
Øverst på altertavlen i midten af cirklen ses det hebraiske tetragram.

tetragrammet er flot skåret ud i dette træsnit.