Tinglev

Tinglev kirke ligger i udkanten af Tinglev.

Øverst på altertavlens venstre flanche, ses det hebraiske tetragram . Altertavlen er fra ca. 1585.