Kristkirken i Tønder

Kristkirken i Tønder, der er opført i renæssancestil, blev færdigbygget i 1592 på basis af den tidligere kirke.
Siden er der tilføjet sidebygninger og andre ændringer, sidst blev der tilbygget et kapel i forbindelse med renoveringen af kirken i 1946.

Altertavlen er fra 1695 og er lavet på et lokal billedskærerværksted.
I altertavlens øverste del, lige under Kristusfiguren med fanen, ses tetragrammet på en gylden baggrund med blade og stråler omkring.