Tvis kirke

Tvis kirke ligger ved Holstebro.

Altertavlen er fra 1575, men den nuværende er ombygget i 1766.

Øverst på altertavlen i en trekant omgivet af gyldne stråler ses tetragrammet .