Tyrsting kirke

Tyrsting kirke ligger i nærheden af Brædstrup.

Tetragrammet står to steder, dels foroven på altertavlen og dels på et maleri i koret.


Øverst på altertavlen i den gyldne trekanten ses det hebraiske tetragram .

I koret hænger et maleri. Her ses tetragrammet også. Denne gang i en trekant på en gul baggrund, der træder ud af skyerne.