Ubjerg kirke

Ved Tønder ligger Ubjerg kirke. Ubjerg kirke har en meget flot altertavle med det hebraiske tetragram .
Det ses her øverst oppe på altertavlen.

Tetragrammet er i en flot guldtrekant.