Viborg Domkirke

Viborg Domkirke indtager en dominerende plads i bybilledet, og de to tårne kan ses vidt omkring. Arkæologiske udgravninger tyder på at kirken har ligget der siden ca. 1130. Den nuværende kirke er fra 1876 og er opført i granit.

Øverst i kirken er der indmurede gravstene i væggen. På en af disse finder vi Guds navn.

Herunder ses et udsnit af gravstenen.