Vidstrup kirke

Øverst på altertavlen i midten af buen ses det hebraiske tetragram .
I altertavlens øverste del ses tetragrammet på en blå/gul baggrund