Vive kirke

Øverst på altertavlen i midten af buen ses det hebraiske tetragram .