Voerladegaard kirke

Ovenpå altertavlen er sat en 'guldsol' med lange stråler.

 
I midten af 'solen' ses en oval med det hebraiske tetragram .