Vor Frue Kirke Københavns Domkirke

Siden omkring år 1200 har der altid ligget en kirke på dette sted.
I 1730'erne blev Domkirken bygget, nogenlunde som vi kender den idag.

Dog varede glæden over den nye kirke ikke længe, for allerede i 1807 brændte den, efter at være blevet bombarderet af englænderne.

Indgangsportalen blev herefter ombygget til den vi kender i dag, men i Laurids de Thurah's Danske Vitruvius ses den gamle portal afbilledet.
Øverst i portalen ses tetragrammet , i en strålendesol omgivet af skyer.
I dag er det fjernet.