Åstrup Kirke

Åstrup kirkes skib og kor er fra den romanske periode. Våbenhus og tårn er fra den sengotiske periode.

Altertavlen er fra 1638 og storbilledet deri er malet i 1767 og forstiller nadveren.
Øverst på alteret kan man se navnet 'IEHO VAH'.

Navnet er delt i to og placeret ved hovedet af figuren der skal forestille Gud selv.