Ølgod kirke

Altertavlen i Ølgod Kirke er fra 1596.

Hovedbilledet i tavlen er et maleri af Jesu død.

Tavlen øverste del er særlig interessant.
I dekorationen af tavlens øverste del ses en oval omgivet af engleanigter.

I midten af denne ovale ramme ses tetragrammet i en strålende sol.