Skibsted Kirke

Skibsted kirke ligger ca. 5 km NV for Kongerslev i Himmerland.

Kirken er fra det 11. århundrede.

På kirkens altertavler ses tetragrammet for oven.
Omkring 1945 var daværende Pastor Jespersen, på besøg i Råsted Kirke ca. 10 km nord for Randers.
Råsted Kirke havde fået ny altertavle, og Pastor Jespersen købte så den gamle tavle.

Skibsted Kirke blev renoveret og ved samme lejlighed blev den 'ny' altertavle sat om.