Sønderhå kirke

Tavlen her er fra Sønderhå kirke SV for Thisted.

Malerierne i tavlen er scenarier fra Jesu liv. Øverst er lavet en bue med tre spir. Heri ses tetragrammet .
På nærbilledet ses tetragrammet meget tydeligt i en skinnende sol.