Engum Kirke - altertavle

Altertavle ombygget 1759 med senere motiv. Præste- og degnestol flankerer alteret.
Øverst på altertavlen ses tetragrammet i en strålende trekant omgivet af engle i skyer. Yderst er der stråler fra tetragrammet.

Altertavle

Orgeldekoration

Bænkelåge